സംസ്ഥാനാന്തര വാഹന റജിസ്ട്രേഷന്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍  ഏകീകൃത സംവിധാനവുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

 
vehicle

രാജ്യത്ത് വാഹന കൈമാറ്റം സുഗമമാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനാന്തര വാഹന രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍  ഏകീകൃത സംവിധാനവുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. 'ഭാരത് സീരീസ് ' എന്നാണ് സംവിധാനത്തിന്റെ പേര്. സംസ്ഥാനം മാറി വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ റീ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഒഴിവാക്കാം. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്ത് 12 മാസത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വാഹനം ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന പ്രതിസന്ധി ഇതോടെ ഒഴിവാകും.

''ഇന്ത്യയിലെ റോഡ്, ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയം ഭാരത് സീരീസ് / ബിഎച്ച്-സീരീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകള്‍, നാലോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഓഫീസുകളുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കും ലഭ്യമാണ്. 'വാഹന രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള ഐടി അധിഷ്ഠിത പരിഹാരം കൈമാറ്റം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ്.  വാഹന രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ പ്രക്രിയയില്‍ സംസ്ഥാനം മാറി വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ റീ റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

1988 ലെ മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 47 പ്രകാരം, വ്യക്തിക്ക് വാഹനം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം കൂടാതെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് 12 മാസത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വാഹനം സൂക്ഷിക്കാന്‍ അനുവാദമുണ്ട്, എന്നാല്‍ അതിനുള്ളില്‍ ഒരു പുതിയ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്തണം. പുതിയ ബിഎച്ച്-സീരീസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച്, ഉടമകള്‍ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുമ്പോള്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആവശ്യമില്ല.

നിലവില്‍, ഒരു വാഹനം സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ ഒരു നീണ്ട പ്രക്രിയയാണ്, ഉടമകള്‍ അവരുടെ പഴയ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നോ ഒബ്ജക്ഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടേണ്ടതുണ്ട്, തുടര്‍ന്ന് അത് പുതിയ സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും തുടര്‍ന്ന് റോഡ് നികുതി അടയ്ക്കുകയും വേണം. അവിടെ ഇതിനകം അടച്ച റോഡ് നികുതിയ്ക്ക് ഉടമകള്‍ പഴയ സംസ്ഥാനത്ത് റീഫണ്ടിനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രക്രിയയുടെ റീഫണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും വ്യത്യസ്തമാണ്. കൂടാതെ, കേന്ദ്രം രണ്ട് വര്‍ഷത്തേക്ക് മോട്ടോര്‍ വാഹന നികുതി ഈടാക്കും. ഇത് വാഹനങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കും. പതിനാലാം വര്‍ഷത്തിനുശേഷം, നികുതി വര്‍ഷം തോറും ഈടാക്കുകയും നിലവിലെ തുകയുടെ പകുതിയുമായിരിക്കും.