കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്‌സിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ ഗോള്‍ഡ് വിപണിയില്‍

 
Kalyan Digital Gold

ഡിജിറ്റല്‍ ഗോള്‍ഡ് വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്‌സ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോള്‍ഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റമായ ഓഗ്മോണ്ടുമായി പങ്കാളികളായാണ് കല്യാണ്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ഗോള്‍ഡ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്. 

സ്വര്‍ണത്തിന്റെ തിളക്കം തുടരുകയും സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ പുതിയ സൗകര്യപ്രദമായ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തുറന്നുകിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്‌സ് ഡിജിറ്റല്‍ ഗോള്‍ഡ് പവേര്‍ഡ് ബൈ ഓഗ്മോണ്ട് സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ഡിജിറ്റല്‍ രീതിയില്‍ 24 കാരറ്റ് പരിശുദ്ധ സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാര്‍ഗമാണെന്ന് കമ്പനി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്‌സ് ഡിജിറ്റല്‍ ഗോള്‍ഡ് വാങ്ങുമ്പോള്‍ വാങ്ങുന്ന സ്വര്‍ണത്തിന് തുല്യമായ ഭൗതിക സ്വര്‍ണം ഉപയോക്താവിന്റെ പേരില്‍ അടുത്ത അഞ്ചു വര്‍ഷത്തേക്ക് സൗജന്യവും സുരക്ഷിതവുമായി ഇന്‍ഷ്വറന്‍സുള്ള ഐഡിബിഐ ട്രസ്റ്റി കമ്പനി ലിമിറ്റഡില്‍ സൂക്ഷിക്കും.

പുതിയ തലമുറയിലെ ഉപയോക്താക്കള്‍ ഭാവിയിലേക്കായി പടിപടിയായി സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നതിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്‌സ് ഡിജിറ്റല്‍ ഗോള്‍ഡില്‍ നൂറുരൂപയ്ക്കു വരെ സ്വര്‍ണം വാങ്ങാം. പിന്നീട് സൗജന്യ വാലറ്റ് റിഡീം ചെയ്ത് കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്‌സ് ഷോറൂമില്‍നിന്നും സ്വര്‍ണം നാണയമായോ, ആഭരണമായോ വാങ്ങാം. സ്വര്‍ണനാണയങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ബുള്ളിയന്‍ വീട്ടുപടിക്കല്‍ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. വീട്ടിനുള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ ഗോള്‍ഡ് വില്‍ക്കുന്നതിനും സാധിക്കുമെന്ന് കല്യാണ്‍ വ്യക്തമാക്കി. 

ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ സ്വര്‍ണം എന്നത്തേയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിക്ഷേപമാര്‍ഗമാണെന്ന് കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്‌സ് ചെയര്‍മാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ടി.എസ്. കല്യാണരാമന്‍ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു. കോവിഡിനു ശേഷം ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും ദീര്‍ഘകാലത്തേക്കുള്ള ഏറ്റവും ആകര്‍ഷകവുമായ ആസ്തിയായി സ്വര്‍ണം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൗകര്യപ്രദമായി എളുപ്പത്തില്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കള്‍ക്കും ആദ്യമായി സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നവര്‍ക്കും സ്വര്‍ണത്തോട് പുതിയൊരു താത്പര്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റല്‍ ഗോള്‍ഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി സമഗ്രമായൊരു ഇക്കോസിസ്റ്റമാണ് തുറന്നുകിട്ടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്‌സില്‍നിന്ന് ഡിജിറ്റല്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നതിന് www.kalyanjewellers.net/india എന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം.