ആഭ്യന്തരയാത്രകൾക്ക് ഇളവുകൾ; വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് ആർടിപിസിആർ വേണ്ട

 
PPE Kit travellers

ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രികർക്ക് പിപിഇ കിറ്റ് നിർബന്ധമില്ല

ആഭ്യന്തരയാത്രകൾക്കുളള കോവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ ഇളവുകളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ആഭ്യന്തര യാത്രകൾക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ ഏകീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച് പതിനഞ്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞ രോഗലക്ഷങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് ആഭ്യന്തരയാത്ര നടത്താൻ ആർടിപിസിആർ, റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് എന്നിവ നിർബന്ധമാക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന പുതുക്കിയ മാർഗ നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

അതേസമയം, ഇപ്രകാരം എത്തുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ക്വാറൻ്റൈൻ ഉൾപ്പടെ കാര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രികർക്ക് പിപിഇ കിറ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്നും പുതിയ മാർഗ നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. നിലവിൽ മൂന്നുസീറ്റുകളുടെ നിരയിൽ നടുവിൽ ഇരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരൻ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിക്കണമെന്ന നിർദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു.


കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് കർണാടക, ഗോവ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആർടിപിസിആർ പരിശോധനാഫലം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അത്തരമൊരു നിബന്ധന മുന്നോട്ടുവെക്കരുതെന്നും ആഭ്യന്തര യാത്രകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തരുതെന്നുമാണ് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.