കോവിഡ് മരണം: ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവിറങ്ങി

 
Covid Death

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ഉറ്റവർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി. 50,000 രൂപ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നൽകാനാണ് തീരുമാനം. രാജ്യത്ത് ആദ്യ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതു മുതൽ കോവിഡ് ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുന്നത് വരെയുള്ള മരണങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം ലഭ്യമാകും. കോവിഡ് ബാധിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെ കുടുംബത്തിനും സഹായം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതനുസരിച്ചാണ് കേരളവും ധനസഹായം നൽകുന്നത്.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് 50,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ മരണവും കോവിഡ് മരണമായി കണക്കാക്കാനാണ് തീരുമാനം. പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശം വരുന്നതിനു മുമ്പുള്ള മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കി നൽകും.

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മരണം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനത്തിനായി സംസ്ഥാനതലത്തിലേക്ക് കൈമാറിയ പട്ടികയിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമായില്ല. മരണപട്ടികയിൽ വിവാദമുയർന്നതോടെ നൽകിയ പട്ടികയാണിത്. കോവിഡ് മരണ പട്ടിക സമഗ്രമായി പുതുക്കാൻ ജില്ലാതലത്തിൽ സമിതികളുടെ രൂപീകരണം ഉടൻ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്.