UPDATES

പൊതു പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേട് തടയാൻ പുതിയ നിയമം

എന്താണ് വ്യവസ്ഥകൾ ?

                       

രാജ്യത്തെ പൊതുപരീക്ഷകളിൽ തുടർച്ചയായി പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും, പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ നിയമ ചട്ടക്കൂടുകളുമായി സർക്കാർ. തിങ്കളാഴ്ച, 2024-ലെ പൊതുപരീക്ഷ (പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് അൺഫെയർ മാർഗങ്ങൾ) നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിയമം ഫെബ്രുവരിയിൽ പാർലമെൻ്റ് പാസാക്കിയിരുന്നു. ജൂൺ 21-ന് ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ശേഷം നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്.

പേഴ്‌സണൽ, പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ്, പെൻഷൻ മന്ത്രാലയം വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത നിയമങ്ങൾ, പൊതു പരീക്ഷകളിൽ കൃതിമത്വംതടയുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് ആണ്. കൂടാതെ സെൻ്റർ കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരെയും റീജിയണൽ ഓഫീസർമാരെയും, പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇൻ ചാർജർമാരെയും നിയമിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. യുജിസി-നെറ്റ്, സിഎസ്ഐആർ യുജിസി നെറ്റ്, നീറ്റ് പിജി തുടങ്ങി ഒന്നിലധികം മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ക്രമക്കേട് തുടർച്ചയായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ സമരത്തി നിറങ്ങിയതോടെയും, പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നതോടെയും സമ്മർദ്ദത്തിലായിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും കൂടിയാണ് പുതിയ നിയമം കർശനമായ ഉപാധികളോടെ നടപ്പിലാക്കി മുഖച്ഛായ രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

നിയമങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ?

നിയമങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത പരീക്ഷകളുടെ (സിബിടി) മുഴുവൻ നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു, ടെസ്റ്റ് സെൻ്ററുകൾ എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു, അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകുന്നതെങ്ങനെ, ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എങ്ങനെ തുറന്ന് നൽകുന്നു, ഉത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു, അന്തിമ ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച നാഷണൽ റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് ഏജൻസി (എൻആർഎ) ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത പരീക്ഷകൾക്ക് (സിബിടി) നിയമങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുക. ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉചിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവർ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളുമായി കൂടിയാലോചിക്കും. അവ അന്തിമമായാൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

പ്രഖ്യാപിച്ച നിയമങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയുടെ ഫിസിക്കൽ, ഡിജിറ്റൽ വശങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പബ്ലിക് എക്സാം സെൻ്ററുകൾ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം, ടെസ്റ്റ് സെൻ്ററുകളിലെ സ്ഥലവും ഇരിപ്പിട ക്രമീകരണങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും സെർവറുകൾക്കും നെറ്റ്‌വർക്ക് സജ്ജീകരണത്തിനുമുള്ള സവിശേഷതകൾ എന്നിവ കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ, ബയോമെട്രിക് രജിസ്ട്രേഷൻ, സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കുകൾ, സ്ക്രീനിംഗ് എന്നിവയും ചോദ്യപേപ്പറുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയെന്നും, പരീക്ഷാ സമയത്തും പരീക്ഷകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മേൽനോട്ടം വഹിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

സെൻ്റർ കോർഡിനേറ്റർ

“കേന്ദ്ര സർക്കാർ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ, സർക്കാർ സർവ്വകലാശാലകൾ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരോ വിരമിച്ചവരോ ആയ ജീവനക്കാരെ പൊതു പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള ഒരു സെൻ്റർ കോർഡിനേറ്ററായി നിയമിക്കുന്നതിനായും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ” ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വിവിധ സേവന ദാതാക്കളുടെയും പരീക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിനും പരീക്ഷയുടെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും  മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതു പരീക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കും സെൻ്റർ കോർഡിനേറ്റർ.

ഏതൊക്കെ പരീക്ഷകളാണ് നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്?

2024-ലെ പബ്ലിക് എക്‌സാമിനേഷൻസ് (പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് അൻഫെയർ മീൻസ്) ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ 2(കെ) പ്രകാരം, ആക്ടിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പൊതു പരീക്ഷാ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന ഏതൊരു പരീക്ഷയെയും “പൊതു പരീക്ഷ” എന്നാണ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അഞ്ച് പൊതു പരീക്ഷാ അധികാരികളെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (UPSC) സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷ, കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസസ് പരീക്ഷ, കമ്പൈൻഡ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് എക്സാമിനേഷൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസസ് പരീക്ഷ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നു.

അഞ്ച് പൊതു പരീക്ഷാ അധികാരികളെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (UPSC) സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷ, കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസസ് പരീക്ഷ, കമ്പൈൻഡ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് എക്സാമിനേഷൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസസ് പരീക്ഷ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നു. ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത പൊതുപരീക്ഷാ അധികാരികൾക്ക് പുറമേ, പുതിയ നിയമത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങളും വകുപ്പുകളും അവരുടെ അറ്റാച്ചുചെയ്തതും കീഴിലുള്ളതുമായ ഓഫീസുകളും അവർ ജീവനക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇതിനർത്ഥം ഈ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏതൊരു റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് പരീക്ഷകളും നിയമത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കണം എന്നാണ്. നിയമത്തിൻ്റെ 3-ാം വകുപ്പ് പൊതുപരീക്ഷകളിൽ പണത്തിനോ തെറ്റായ നേട്ടത്തിനോ വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അനീതിയായി കണക്കാക്കുന്ന 15 പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പ്, ആൾമാറാട്ടം, പരീക്ഷാ സാമഗ്രികളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുചിതമായി സ്വാധീനിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അതായത് നിയമത്തിൻ്റെ 3-ാം വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവൃത്തികൾ പൊതു പരീക്ഷകളിൽ പണമോ തെറ്റായതോ ആയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി നടത്തുമ്പോൾ അവ അന്യായമായ രീതികളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകളോ ഉത്തരസൂചികകളോ ചോർത്തൽ, അത്തരം ചോർച്ചയിൽ കൂട്ടുനിൽക്കൽ, ശരിയായ അനുമതിയില്ലാതെ പരീക്ഷാ സാമഗ്രികൾ ആക്സസ് ചെയ്യുകയോ നേടുകയോ ചെയ്യുക, ഉത്തരക്കടലാസുകളിലോ പ്രതികരണ ഷീറ്റുകളിലോ കൃത്രിമം കാണിക്കൽ, പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സഹായിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പരീക്ഷാ വേളയിൽ അന്യായമായ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ പദ്ധതിയും ഘടനയും തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച നിയമങ്ങൾ നിരത്തുന്നു. വഞ്ചനയോ മറ്റ് സത്യസന്ധമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളോ എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യണമെന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചട്ടക്കൂട് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയിൽ നീതിയും സമഗ്രതയും നിലനിർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്.

content summary; Public Examinations Act that deal with cheating in exams

Share on

മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍